ตั้งค่า WordPress general setting แบบคนที่เข้าใจ

WrodPress กับ General Setting ที่ต้องเข้าใจก่อนตั้งค่า

เมื่อเราติดตั้ง WordPress บน hosting เสร็จแล้วอย่างที่เราต้องการ สิ่งหนึ่งที่เราต้องจัดการในลำดับต้นๆ ก็คือการตั้งค่าเว็บไซต์ ให้ถูกต้องเสียก่อน เช่น ภาษา (Language) และเวลา (Date time) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบ รวมถึง Plugin อีกหลายๆ ตัวมีข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง กับเวลา และภาษาได้ ข้อมูลที่แสดงหน้าเว็บไซต์ จะได้ไม่เป็นภาษาต่างดาว อ่านกันไม่ออก เดากันไม่ถูกว่าบทความที่เขียนกันไปนั้น เป็นเรื่องอะไร

Read more