ติดตั้ง WordPress เตรียม Database ให้พร้อม

ติดตั้ง WordPress ต้องเตรียม Database ให้พร้อม

เมื่อเราพร้อมที่จะทำการติดตั้ง WordPress แล้ว และมั่นใจที่จะติดตั้งระบบแบบ Manual หรือ การติดตั้งเอง ไม่ใช้ตัวช่วยอัตโนมัติที่ hosting เกือบทุกที่ ได้เตรียมเอาไว้ให้ ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนเล็กน้อย เพราะ WordPress ต้องใช้ Database ในการเก็บข้อมูล เนื้อหา บทความ ทุกๆ อย่างที่เราจะเขียนในอนาคต รวมไปถึงชื่อของรูปภาพ ประกอบบทความ ต่างๆ ด้วย

Read more