WordPress กับ URL สวยๆ ติด SEO ด้วย Permalink

URL สวยๆ ถูกหลัก SEO ด้วย Permalink

เริ่มต้นทำความรู้จักกับ permalink กันก่อนดีกว่า ว่ามันคืออะไร อย่างไรนะ , เจ้า permalink มันก็คือการปรับแต่ง URL ของ WordPress ให้เป็นไปในแนวทางที่เราต้องการ ซึ่งความต้องการของเราโดยทั่วไป ก็ต้องการให้ URL เหล่านั้น ถูกอกถูกใจ Search Engine แน่นอน URL จะสวยหรือไม่สวย เราไม่ค่อยเข้าใจกันหรอก แต่ถ้า Search Engine เข้าใจ ชอบใจ คนทำเว็บก็พร้อมจะตอบสนองไปในแนวทางการทำ SEO (search engine optimization) ใช่ไหมครับ?

Read more